Uzmanlar

Merve Yaman

Kurucu

daha fazla

Elif Söylemez Yılmaz

Kurucu

daha fazla

Okan Karka

Kurucu

daha fazla

Merve Yaman
Uzman Psikolog

Merve Yaman 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Kültür Koleji’nde, liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okumuştur. Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Hemen ardından Galatasaray Üniversitesi’nde ‘İletişim Stratejileri’ üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.


Üniversite yıllarında gönüllü olarak çocuklarla Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde ‘Drama Atölyesi’ yürütmüş ve ‘Çocuk Koordinatörü’ olarak çalışmaya başlamış, aynı zamanda Tarlabaşı Bölgesi’nde yaşayan çocuklarla beraber hazırlanan ‘Parlayan Çocuklar Dergisi’nin Editörü olarak çalışmıştır.


Çocuklarla olan çalışmalarını tamamlaması açısından Dr. Selen Ayas tarafından verilen tüm çocuk gelişim ve değerlendirme testlerini uygulama sertifikasına sahiptir. Buna ek olarak; Dr.İrem Erdem Atak tarafından verilen projektif çocuk testlerinden ‘Peri Masalları’ testini uygulama yetkisine sahiptir.


İş hayatına Sage Software-Middle East şirketinde ‘Eğitmen ve Çözüm Uzmanı’ olarak devam etmiş, Dubai ve Türkiye arasında şirket temsilcisi olarak tüm iletişim ağını, eğitim ve tanıtımları organize etmiştir. 2 ülke arasındaki eğitim ve seminerlerin planlaması ve sunulmasında aktif rol almıştır.


Son yıllarda Arabuluculuk konusunda araştırmalar yapmış ve bu konuda Dr.Deniz Kite tarafından ‘Arabuluculuk Sertifikası’ ve ‘Arabuluculuk Eğitmen Eğitimi’ sertifikalarına sahip olmuştur. Aynı zamanda ‘Ortadoğu Arabuluculuk ve Liderlik Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Bu alanda kendini geliştirmek için ‘Aile Danışmanlığı’ sertifikasını aldıktan sonra çeşitli projelerde ‘Aile Arabuluculuğu’ üzerine çalışmıştır. Buna ek olarak ‘İş Yerinde Çatışma Çözümlemesi’ üzerine sertifika alarak Arabuluculuk konusunda 2 farklı spesifik alanda uzmanlaşmıştır.


Psikolojik danışmanlık ve eğitim alanında kariyerine Şenel Eğitim ve Danışmanlık’ta devam etmiş ve THY, TGS, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Türker Lojistik gibi kurumlarda yaklaşık 2000 kişiye çeşitli psikolojik eğitimler vermiştir. Buna ek olarak bu ve benzeri şirketlerin işe alım süreçlerinde, test uygulamalarında ve mülakatlarda bulunmuştur. Özellikle ‘Tükenmişlik Sendromu’ olan ve aidiyet duygusu azalmış personellerle ‘Kurum Aidiyet’ çalışmaları yapmış ve ‘Çalışan Memnuniyeti’ni arttırmaya yönelik seminerler vermiştir.


Sosyal Sorumluluk alanında gönüllü çalışmalarını Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve AÇEV’de dönemsel olarak sürdürmektedir. Algı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve ortağıdır.

Elif Söylemez Yılmaz
Uzman Psikolog

Elif Söylemez Yılmaz 1986 yılı Van doğumludur. İlköğrenimi 1994 – 2001 yılları arasında Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlköğretim okulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimine 2000 – 2005 yılları arası Özel Uğur lisesinde devam etmiş ve birincilikle tamamlamıştır. 2010 – 2012 yıllarında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. Üniversite hayatı boyunca, 2007 – 2010, Vehbi Koç Onur Ödüllerini kazanmıştır. 2010 – 2012 yıllarında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitimine, 2012 – 2014, Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika Programına devam etmektedir.


Staj programlarına Temmuz 2008 – Eylül 2008 döneminde Balıklı Rum Hastanesinde başlamıştır. Bundan sonra, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde Eylül 2009 – Ekim 2009 sürecinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır. Yüksek lisans süreci boyunca Eylül 2011 – Haziran 2012 Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Laboratuarında bireysel, çift, aile ve çocuk danışmanlıklarına ve test uygulamalarına dayalı eğitim ve staj programını tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak Şubat 2012 – Haziran 2012 sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır.


Gönüllülük çalışmaları kapsamında, Ekim 2011- Haziran 2012, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinde Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programını cezaevi mahkûmları ile yürütülen bir çalışma ile tamamlamıştır. Bundan başka, Kasım 2011- Aralık 2011 Afetlerde Psiko-sosyal Hizmetler Birliği bünyesinde, Türk Psikologlar Derneğinin Öncülüğünde Van’da gönüllülük hizmeti yapmıştır.


Çalışma hayatına, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Biriminde başlayıp, Ekim 2012- Mayıs 2013 süresince devam etmiştir. Aynı süreçte, kısa süreli olarak Hürriyet’in Aile İçi Şiddete Son Projesinde yedek psikolog olarak çalışmıştır. Kasım 2013 itibariyle Balıklı Rum Hastanesinde çalışmaktadır.


Haziran, 2012′ de Adli Sistemde Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitim Projesine katılmıştır. Bundan başka, Temmuz, 2012’de Psikolojik Travma ve Krize Müdahale Eğitimini (EMDR) almış olup, bu alanda uygulamalı gurup çalışmalarına katılmıştır.


Üniversite ve yüksek lisans süresince birçok akademik projede görev almıştır. Bunlardan bazıları; Çocuklarda Öfke Kontrolü: Bilişsel Davranışçı Yöntem projesinde (Ocak 2012-Haziran 2012); Filial Terapi Eğitimi (Eylül 2011-Haziran 2012, TÜBİTAK Destekli); Adli Psikoloji dersi kapsamında Cezaevinde Etkili Annelik Becerileri projesinde (Eylül 2011-Ocak 2012); Erken Çocukluk Çağında Sosyo-duygusal Gelişim ve Anne-Çocuk (Eylül 2009-Haziran 2010, TÜBİTAK destekli); Türkçe İletişim Gelişim Envanteri (TİGE) (Eylül 2008- Ocak 2009); Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) (Eylül 2007- Haziran 2009, TÜBİTAK Destekli) dir.


Uyguladığı testler, Bender Gestalt Görsel Motor Testi (Bender-Gestalt); İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test); MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri); Rorschach Testi (Exner); Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R) dır. Elif Söylemez Algı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve ortağıdır.

Okan Karka
Erken Dönem Çocuk Eğitim Uzmanı/Psikolog

İstanbul doğumlu Okan Karka, 2007’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesiyle tamamlamıştır. Eylul 2011 – Mayıs 2013 arası SAS (Sensory Activation Solutions) Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul şubesinde yönetici olarak görev almıştır. Şubat 2014’den itibaren kurucuları arasında olduğu ALGI Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuklar,ergenler,aileler ve öğretmenler ile çalışmalarını sürdürmektedir.


Çalışmalarını erken dönem çocuk eğitimi üzerine yoğunlaştıran Okan Karka İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Müze Eğitim Birimi bünyesinde Superivizor olarak görev almış, bu görev süresince Getty Foundation tarafından desteklenen Internship programı kapsamında ABD’de bulunan Museum of Modern Art, Whitney Museum, Brooklyn Museum of Modern Art ve Harlem Studio’da Müze Eğitimciliği programlarına katılmıştır.


Diğer yandan farklı eğitim projelerine destek olmaya devam etmiştir. Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsünün açtığı Erken Dönem Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanlik Programını başarı ile tamamlayarak Erken Dönem Çocuk Eğitimi Uzmanlığı’nı almaya hak kazanmıştır.


Son yıllarda giderek önem kazanan Davranış Nörolojisi ve Nöropsikoloji alanları üzerine eğitim hayatını sürdüren Okan Karka İstanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı ve NöroPsikoloji Derneğinin bir arada düzenlediği Prof.Dr. Öget Öktem tarafından verilen NöroPsikoloji eğitim programıni basariyla tamamlamistir.


Erken dönem çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine yoğun şekilde çalışan Okan Karka Noro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları ile DEHB, Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Nörolojik temelli Konuşma Bozuklukları ve YGB-Otizm gibi gelişim dönemi bozuklukları ile etkin bir şekilde çocuk, ergen, aile ve öğretmenler ile çalışmaktadır.